۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند

اسامی فارغ التحصیلان

(برای مشاهده پایان نامه روی نام کلیک کنید)

رشته طب سنتی ایرانی

دکتر مریم عظیمی

دکتر شهربانو عبدالحسینی

دکتر محدثه کمالی

دکتر حمید نام آور

دکتر مسعود مقدری

دکتر زهده سرحدی نزاد

دکتر مهدیه السادات افتخار افضلی

دکتر یلدا رومی

 

 

رشته داروسازی سنتی

دکتر زرین سرحدی

دکتر محبوبه رئیس زاده

دکتر مریم رامشک