۱۳۹۸ شنبه ۱۰ اسفند

ارتباط با کتابخانه :

مسئول کتابخانه : خانم مهدیه خزانه ها

مدرک : دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی

آدرس : بلوار جهموری اسلامی روبروی دانشگاه فنی جنب دبیرستان شهید مهدوی طبقه همکف 

پست الکترونیک : khzanehm@yahoo.com

تلفن تماس : 03432110119 داخلی 20