۱۳۹۸ دوشنبه ۲۲ مهر

تاریخ بروزرسانی: ۱۳۹۸ يکشنبه ۷ مهر   

اهداف بلند مدت کتابخانه : 

1-گردآوری مجموعه ای غنی از منابع اطلاعاتی ، علمی و تخصصی مرجع در زمینه های فعالیت دانشگاه و دانشکده در ارتقای سطح کیفی و کمی و پاسخگویی بهینه به نیاز مراجعان

2-گردآوری و سازمان دهی مجموعه ای از کتب ، نشریات ادواری ، مواد دیداری و شنیداری پایان نامه ها و سایر موارد و منابع مورد نیاز برنامه های آموزشی و طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های دانشجویی

3-تهیه راهنما ها و بروشورهایی به منظور آگاه کردن اساتید و دانشجویان از منابع و خدمات کتابخانه

4-استخدام و بکارگیری نیروهای ماهر و متخصص و تلاش برای رشد و ارتقای سطح علمی آنان

5-مبادله منابع و مدارک علمی تخصصی با مراکز علمی و فرهنگی و موسسات آموزشی و پژوهشی داخلی و خارجی

6-سازمان دهی موثر مجموعه به منظور افزایش میزان دسترسی به آن

7-تشکیل نظام شبکه ای اطلاع رسانی در داخل دانشگاه و همکاری با شبکه های اطلاع رسانی سایر دانشگاه ها و موسسات