۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در حوزه طب سنتی-ایرانی منصوب شد
۱۳۹۷ دوشنبه ۳ ارديبهشت
وزیر بهداشت در حکمی دکتر محمد هادی ایمانیه را به عنوان نماینده تام الاختیار خود در حوزه طب سنتی- ایرانی منصوب کرد.
نماینده تام الاختیار وزیر بهداشت در حوزه طب سنتی-ایرانی منصوب شد
اولین فارغ التحصیل رشته داروسازی سنتی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از پایان نامه خود د...
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين
جلسه دفاع از پایان نامه ی اولین فارغ التحصل رشته داروسازی سنتی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، بیست و یکم اسفند ماه در این دانشکده برگزار شد.
اولین فارغ التحصیل رشته داروسازی سنتی دانشکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از پایان نامه خود دفاع کرد
کارگاه آموزشی آشنایی با تازه های IT و فناوری در دانشکده طب ایرانی برگزار شد
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين
کارگاه آموزشی آشنایی با تازه های IT و فناوری، امروز هفدهم بهمن ماه با سخنرانی دکتر علی اصغر هنرمند در دانشکده طب ایرانی برگزار شد.
کارگاه آموزشی آشنایی با تازه های IT و فناوری در دانشکده طب ایرانی برگزار شد
کارگاه آموزشی بررسی نکات تشریحی از دیدگاه پزشکی نیاکان در دانشگاه برگزار شد
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين
کارگاه بررسی نکات تشریحی از دیدگاه پزشکی نیاکان، با حضور "دکتر رضا ماستری فراهانی" استاد علوم تشریح دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی، شنبه مورخ بیست و سوم دی ماه در محل خانه دانشگاه برگزار شد.
کارگاه آموزشی بررسی نکات تشریحی از دیدگاه پزشکی نیاکان در دانشگاه برگزار شد
جلسه هم اندیشی راهکارهای بین المللی سازی در طب ایرانی برگزار شد
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين
جلسه هم اندیشی راهکارهای بین المللی سازی در طب ایرانی، چهارم دی ماه با حضور دکتر باقر امیرحیدری مشاور ریاست و مدیر امور بین الملل دانشگاه، رییس و اعضای هیأت علمی دانشکده طب ایرانی دانشگاه برگزار شد.
جلسه هم اندیشی راهکارهای بین المللی سازی در طب ایرانی برگزار شد
بازدید رییس دانشگاه به همراه مدیر کل میراث فرهنگی از سلامتکده و دانشکده طب ایرانی دانشگاه
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين
رییس دانشگاه به همراه مدیر کل میراث فرهنگی، امروز بیست و هفتم آذرماه از سلامتکده و دانشکده طب ایرانی دانشگاه بازدید کرد.
بازدید رییس دانشگاه به همراه مدیر کل میراث فرهنگی از سلامتکده و دانشکده طب ایرانی دانشگاه
بازدید مشاور وزیر بهداشت از ساختمان در حال احداث دانشکده طب ایرانی
۱۳۹۷ يکشنبه ۲۶ فروردين
مشاور وزیر بهداشت از ساختمان در حال احداث دانشکده طب ایرانی و زمین در نظر گرفته شده برای سلامتکده طب ایرانی دانشگاه علوم پزشکی کرمان بازدید کرد.
بازدید مشاور وزیر بهداشت از ساختمان در حال احداث دانشکده طب ایرانی