۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند

 کارگاه روش پژوهش در طب ایرانی، در تاریخ 1398/11/1 با حضور جناب آقای دکتر علی اکبر حقدوست " معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"

پوستر.jpg