۱۳۹۸ يکشنبه ۴ اسفند
دانشکده طب سنتی ایرانی دانشگاه برگزار می کند:

به گزارش روابط عمومی دانشکده طب سنتی ایرانی دانشگاه، دکتر حسن تاج بخش چهره ماندگار، استاد ممتاز دانشگاه تهران و عضو پیوسته فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران می باشد.

گفتنی است این نشست  با "امتیاز فرهنگی ویژه اعضای هیئت علمی" برگزار می شود.

آدرس : بلوار جمهوری اسلامی، چهار راه شفا، معاونت بهداشتی، سالن سلامت

a213b262-41b1-417b-84a6-d3ab94f4ae03.jpg